ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดการประชุมกลุ่มข่าวด้านการก่อการร้าย

เมื่อวันอังคารที่ 14 ก.ค. 63  เวลา 13.30 น.  ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ได้จัดการประชุมกลุ่มงานข่าวด้านการก่อการร้าย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประเมินแนวโน้มสถานการณ์การก่อการร้าย  ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย   มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จำนวน 23 หน่วยงาน  เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารรื่นฤดี กอ.รมน.  โดยมี พลตรี วิภูษณะ คล้ายมณี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม ในการประชุมกล่าวถึงสถานการณ์การก่อการร้ายของโลก รวมถึงผลกระทบด้านการก่อการร้ายต่อไทย จากกรณีความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และสหรัฐฯ กับรัสเชีย และสถานการณ์การก่อการร้ายที่ไทย  ต้องเฝ้าระวังภายหลังการระบาดของเชื้อ COVID-19 ยุติลง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และพร้อมที่จะประสานความร่วมมือด้านการข่าวและการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายต่อไป