ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดการประชุมกลุ่มงานข่าวด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ

วันที่ 5 ก.พ. 63  ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดการประชุมกลุ่มงานข่าวด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกับส่วนราชการ ๓๑ หน่วยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประเมินแนวโน้มสถานการณ์การก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ณ ห้องประชุม สบข.กอ.รมน. อาคารเพชรรัตน์ โดยมี พลโท วุฒิชัย นาควานิช ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม