ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดการประชุมกลุ่มข่าวด้านการก่อการร้าย

วันที่ 10 ม.ค. 63 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดการประชุมกลุ่มข่าวด้านการก่อการร้ายร่วมกับส่วนราชการ 13 หน่วยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประเมินสถานการณ์  กรณีความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ที่กระทบกับความมั่นคงของไทย ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 โดยมี พลโท วุฒิชัย  นาควานิช  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม