ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานความร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

วันที่ 7 ม.ค. 63 เวลา 10.30 น. พลโท วุฒิชัย  นาควานิช ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. และคณะ ได้เดินทางไปประสานงานกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยมี นายทศพล  ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และคณะ ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ได้อวยพรปีใหม่ และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมคณะทำงานปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาครั้งที่ 1/2563