ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังการก่อการร้าย ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 3

ห้วงวันที่ 16 – 20 ธ.ค. 62 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังการก่อการร้าย ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 3 ( กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์, กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก, กอ.รมน.จังหวัดนครสวรรค์ ) โดยมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทสถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคง”, “ยุทธศาสตร์และความรู้พื้นฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย”  และ “สถานการณ์และความเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการก่อการร้าย” ทั้งนี้ พลตรี วิภูษณะ  คล้ายมณี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. และคณะฯ ได้เข้าพบผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อประสานข้อมูลมวลชนในพื้นที่เสี่ยงด้านการก่อการร้าย