ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการก่อการร้าย ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2

ห้วงวันที่ 11 – 13 ธ.ค. 62 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการก่อการร้าย ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2 จังหวัดขอนแก่น โดยมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์และความรู้พื้นฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย” และ “สถานการณ์และความเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการก่อการร้าย” ทั้งนี้ พลตรี วิภูษณะ  คล้ายมณี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. และคณะฯ ได้เข้าพบผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 เพื่อประสานเกี่ยวกับข้อมูลมวลชนในพื้นที่เสี่ยงด้านการก่อการร้ายในจังหวัดขอนแก่น และออกตรวจภูมิประเทศเกี่ยวกับพื้นที่เป้าหมายที่เสี่ยงต่อการก่อการร้ายในสถานที่ท่องเที่ยวด้วย