ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ได้มอบหมายให้ พลตรี วิภูษณะ คล้ายมณี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. (1) เป็นผู้แทนฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ประจำปี 2562 โดยมีกิจกรรมสำคัญได้แก่ พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป และพิธีสวดพระพุทธมนต์ บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลฯ