ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสันติบาล

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. พลโท วุฒิชัย นาควานิช ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน.  และคณะ ได้เดินทางไปประสานงานกับกองบัญชาการตำรวจสันติบาล โดยมี พลตำรวจโท สราวุฒิ การพานิช ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล และคณะ ให้การต้อนรับ โดยรับฟังการบรรยายสรุปในเรื่อง พันธกิจ โครงสร้างหน่วย และภารกิจด้านการข่าวของกองบังคับการตำรวจสันติบาล  1 – 4 หลังจากนั้น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ได้ประสานความร่วมมือในการบูรณาการด้านการข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อการร้าย เพื่อการประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ และแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความร่วมมือในด้านอื่นๆ