ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานความร่วมมือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. พลโท วุฒิชัย นาควานิช ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน.  และคณะ ได้เดินทางไปประสานงานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยมี พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และคณะ ให้การต้อนรับ โดยรับฟังการบรรยายสรุปในเรื่องสถานการณ์ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ, ภัยคุกคามในด้านต่าง ๆ, รูปแบบกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่สนับสนุนการก่อการร้าย และการรับมือกับภัยคุกคาม หลังจากนั้น ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ได้ประสานความร่วมมือในเรื่องการบูรณาการด้านการข่าว ทั้งในการแลกเปลี่ยนการประเมินสถานการณ์และการแจ้งเตือน รวมทั้งความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และการบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ