พิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน.

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ได้กระทำพิธีรับ – ส่ง หน้าที่ ระหว่าง พลเอก อรรถพร เป้าประจักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ท่านเก่า) กับ พลโท วุฒิชัย นาควานิช ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ท่านใหม่ โดยมีข้าราชการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. เข้าร่วมพิธีฯ อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน.