ผู้เยี่ยมชม

27713
Total Visitors
Arrow
Arrow
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน.
ArrowArrow
Slider

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ร่วมประชุม South-East Asia Regional Nuclear Security Technical Exchange Meeting

เมื่อวันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2562 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดผู้แทนเข้าร่วมการประชุม  South – East Asia Regional Nuclear Security Technical Exchange Meeting ซึ่งจัดโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ประโยชน์ที่ กอ.รมน. ได้รับคือ ...
อ่านเพิ่มเติม

“ซื้อ ขาย ให้ถูกใจ ใช่เลย (Let’s Get Right)”

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 พลตรี ยุทธพร สุบรรณภาส รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. (2) เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม และร่วมในพิธีเปิดงาน “ซื้อ ขาย ให้ถูกใจ ใช่เลย (Let’s Get Right)” ณ บริเวณชั้น 5 ...
อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ได้มอบหมายให้ พลตรี วิภูษณะ คล้ายมณี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. (๑) เป็นผู้แทนฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ประจำปี 2562 โดยมีกิจกรรมสำคัญได้แก่ พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป และพิธีสวดพระพุทธมนต์ บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลฯ ...
อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสันติบาล

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 1500 พลโท วุฒิชัย นาควานิช ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน.  และคณะ ได้เดินทางไปประสานงานกับกองบัญชาการตำรวจสันติบาล โดยมี พลตำรวจโท สราวุฒิ การพานิช ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล และคณะ ให้การต้อนรับ โดยรับฟังการบรรยายสรุปในเรื่อง พันธกิจ โครงสร้างหน่วย และภารกิจด้านการข่าวของกองบังคับการตำรวจสันติบาล  1 – 4 หลังจากนั้น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ...
อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานความร่วมมือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 1330 พลโท วุฒิชัย นาควานิช ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน.  และคณะ ได้เดินทางไปประสานงานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยมี พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และคณะ ให้การต้อนรับ โดยรับฟังการบรรยายสรุปในเรื่องสถานการณ์ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ, ภัยคุกคามในด้านต่าง ๆ, รูปแบบกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่สนับสนุนการก่อการร้าย และการรับมือกับภัยคุกคาม หลังจากนั้น ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน.

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ได้กระทำพิธีรับ – ส่ง หน้าที่ ระหว่าง พลเอก อรรถพร เป้าประจักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ท่านเก่า) กับ พลโท วุฒิชัย นาควานิช ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ท่านใหม่ โดยมีข้าราชการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ...
อ่านเพิ่มเติม

เน็ตอาสาประชารัฐ

          แอปพลิเคชัน “เน็ตอาสาประชารัฐ” เครื่องมือสำคัญของโครงการเน็ตอาสาประชารัฐ สำหรับใช้สื่อสารและประสานงานเครือข่ายในทุกหมู่บ้าน เป็นการสื่อสารแบบ Two-ways รองรับการทำงานที่ทันต่อข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ขณะที่เครือข่ายในพื้นที่ก็สามารถแจ้งบริการ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ ของหมู่บ้านได้          สำหรับ “เน็ตอาสาประชารัฐ” เป็นโครงการที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในพื้นที่และผู้สนใจทั่วไปให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับหมู่บ้าน เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครทำงานระดับพื้นที่หมู่บ้านเน็ตประชารัฐ ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลการใช้งานเน็ตประชารัฐ รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลจากภาครัฐสู่ชุมชนในการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ เพื่อสร้างความพร้อมให้แก่ประชาชนให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลนำไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0  ...
อ่านเพิ่มเติม