ผู้เยี่ยมชม

381380
Total Visitors
ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดผู้แทนฯ เข้าร่วมการประชุมประสานงานข่าวกรองเพื่อความมั่นคงภายในประเทศ ครั้งที่ 3/2564
ArrowArrow
Slider

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2

ห้วงวันที่ 31 มี.ค. – 2 เม.ย. 64 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2 (กอ.รมน.จังหวัดอุบลราชธานี) เพื่อบูรณาการและประสานการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมีการบรรยายพิเศษเรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านอาชญากรรมข้ามชาติและคำแนะนำเบื้องต้นในการป้องกันด้านอาชญากรรมข้ามชาติ, สถานการณ์และแนวโน้มความเคลื่อนไหวด้านอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย ตำรวจ ทหาร และข้าราชการพลเรือน จำนวนทั้งสิ้น 103 คน ...
อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดเจ้าหน้าที่ไปประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.กทม.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มี.ค. 64 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดเจ้าหน้าที่ไปประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.กทม. โดยเข้าพบ รอง ผอ.รมน.กทม. ฝ่ายทหาร และร่วมประชุมกับผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเน้นย้ำนโยบายการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของรัฐบาล และ ผอ.รมน. เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในพื้นที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงชี้แจงความก้าวหน้าในการดำเนินการตามนโยบายฯ ที่ได้รับทราบจากการบูรณาการและประสานงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับหน่วย ณ ห้องประชุม กอ.รมน.กทม. ทั้งนี้ได้ออกตรวจพื้นที่บริเวณย่านการค้าพาต้าปิ่นเกล้า, ย่านการค้าประตูน้ำ และตลาดนัดหน้าการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก ซึ่งย่านการค้าดังกล่าวเคยอยู่ในบัญชีรายชื่อตลาดที่มีการละเมิดสูง ...
อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดเจ้าหน้าที่ไปประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.กทม.

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มี.ค. 64 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดเจ้าหน้าที่ไปประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.กทม. โดยเข้าพบ รอง ผอ.รมน.กทม. ฝ่ายทหาร และร่วมประชุมกับผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเน้นย้ำนโยบายการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของรัฐบาล และ ผอ.รมน. เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในพื้นที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงชี้แจงความก้าวหน้าในการดำเนินการตามนโยบายฯ ที่ได้รับทราบจากการบูรณาการและประสานงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับหน่วย ณ ห้องประชุม กอ.รมน.กทม. ทั้งนี้ได้ออกตรวจพื้นที่บริเวณย่านการค้าโบ้เบ้, ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ และตลาดเอเซียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ซึ่งย่านการค้าดังกล่าวเคยอยู่ในบัญชีรายชื่อตลาดที่มีการละเมิดสูง ...
อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 3

ห้วงวันที่ 22 – 24 มี.ค. 64 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 3 (กอ.รมน.จังหวัดน่าน) เพื่อบูรณาการและประสานการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ความรู้พื้นฐานด้านอาชญากรรมข้ามชาติและคำแนะนำเบื้องต้นในการป้องกันด้านอาชญากรรมข้ามชาติ”, “สถานการณ์และแนวโน้มความเคลื่อนไหวด้านอาชญากรรมข้ามชาติ” และ “ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรมข้ามชาติ” ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัดน่าน ประกอบด้วย ตำรวจ ทหาร และข้าราชการพลเรือน จำนวน 104 คน ...
อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4

ห้วงวันที่ 15 – 19 มี.ค. 64 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4 (กอ.รมน.จังหวัดตรัง, กอ.รมน.จังหวัดกระบี่ และ กอ.รมน.จังหวัดพังงา) โดยเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อชี้แจงการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ และจัดอบรมให้กับผู้ประกอบการ, ร้านค้า, ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถเป็นเครือข่ายในการแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ให้กับ กอ.รมน. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ...
อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดเจ้าหน้าที่ไปประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.กทม.

เมื่อวันอังคารที่ 9 มี.ค. 64 และวันพฤหัสบดีที่ 11 มี.ค. 64 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดเจ้าหน้าที่ไปประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.กทม. โดยเข้าพบ รอง ผอ.รมน.กทม. ฝ่ายทหาร และร่วมประชุมกับผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเน้นย้ำนโยบายการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของรัฐบาล และ ผอ.รมน. เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในพื้นที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงชี้แจงความก้าวหน้าในการดำเนินการตามนโยบายฯ ที่ได้รับทราบจากการบูรณาการและประสานงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับหน่วย ณ ห้องประชุม กอ.รมน.กทม. โดยในวันอังคารที่ ...
อ่านเพิ่มเติม

เน็ตอาสาประชารัฐ

          แอปพลิเคชัน “เน็ตอาสาประชารัฐ” เครื่องมือสำคัญของโครงการเน็ตอาสาประชารัฐ สำหรับใช้สื่อสารและประสานงานเครือข่ายในทุกหมู่บ้าน เป็นการสื่อสารแบบ Two-ways รองรับการทำงานที่ทันต่อข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ขณะที่เครือข่ายในพื้นที่ก็สามารถแจ้งบริการ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ ของหมู่บ้านได้          สำหรับ “เน็ตอาสาประชารัฐ” เป็นโครงการที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในพื้นที่และผู้สนใจทั่วไปให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับหมู่บ้าน เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครทำงานระดับพื้นที่หมู่บ้านเน็ตประชารัฐ ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลการใช้งานเน็ตประชารัฐ รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลจากภาครัฐสู่ชุมชนในการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ เพื่อสร้างความพร้อมให้แก่ประชาชนให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลนำไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0  ...
อ่านเพิ่มเติม