ผู้เยี่ยมชม

335223
Total Visitors
ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดผู้แทนฯ เข้าร่วมการประชุมประสานงานข่าวกรองเพื่อความมั่นคงภายในประเทศ ครั้งที่ 1/64
ArrowArrow
Slider

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดเจ้าหน้าที่ไปประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.กทม.

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธ.ค. 63 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดเจ้าหน้าที่ไปประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.กทม. โดยเข้าพบ รอง ผอ.รมน.กทม. ฝ่ายทหาร และร่วมประชุมกับผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รับทราบปัญหาข้อขัดข้องและหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมกันนี้ได้ร่วมตรวจพื้นที่เสี่ยงที่อาจมีการขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาย่านศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ...
อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดผู้แทนฯ เข้าร่วมการประชุมประสานงานข่าวกรองเพื่อความมั่นคงภายในประเทศ ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันอังคารที่ 22 ธ.ค. 63 เวลา 09.30 น. พันเอก สุระ แก้วไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. เป็นผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. เข้าร่วมการประชุมประสานงานข่าวกรองเพื่อความมั่นคงภายในประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยมีผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล เป็นประธานการประชุม ในการประชุมมีการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านการข่าว ...
อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 3

ห้วงวันที่ 21 – 25 ธ.ค. 63 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 3 (กอ.รมน.จังหวัดพะเยา, กอ.รมน.จังหวัดน่าน และ กอ.รมน.จังหวัดแพร่) โดยเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด และจัดอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนฯ ให้กับผู้ประกอบการ, ร้านค้า, ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถเป็นเครือข่ายในการแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ให้กับ กอ.รมน. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ...
อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานงานและแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.กทม.

เมื่อวันอังคารที่ 8 ธ.ค. 63 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานงานและแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.กทม. โดยเข้าพบ รอง ผอ.รมน.กทม. และร่วมประชุมกับผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รับทราบปัญหาข้อขัดข้องและหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา พบว่าในพื้นที่ กอ.รมน.กทม. มีตลาดในย่านพัฒน์พงศ์เป็นตลาดที่ยังมีการรายงานการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ USTR ซึ่ง กอ.รมน.กทม. ได้มีการตรวจสอบ กวดขัน ติดตาม ในภาพรวมของพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องและในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาลดลง ...
อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดการประชุมคณะทำงานทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันพุธที่ 2 ธ.ค. 63 เวลา 10.00 น. ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ได้จัดการประชุมคณะทำงานทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. โดย พลโท วุฒิชัย นาควานิช ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน./ประธานคณะทำงานทำลายของกลางฯ เป็นประธานการประชุม ในการประชุมมีการชี้แจงเกี่ยวกับการจัดพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว ประจำปี 2563 ...
อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานงานและแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 3

ห้วงวันที่ 30 พ.ย. – 4 ธ.ค. 63 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานงานและแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 3 (กอ.รมน.จังหวัดกำแพงเพชร, กอ.รมน.จังหวัดลำปาง และ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่) โดยเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด และร่วมประชุมกับผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รับทราบปัญหาข้อขัดข้องและหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ได้ออกตรวจพื้นที่ตลาดที่มีการขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบริเวณแหล่งท่องเที่ยว ร่วมกับเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ของแต่ละพื้นที่ ...
อ่านเพิ่มเติม

เน็ตอาสาประชารัฐ

          แอปพลิเคชัน “เน็ตอาสาประชารัฐ” เครื่องมือสำคัญของโครงการเน็ตอาสาประชารัฐ สำหรับใช้สื่อสารและประสานงานเครือข่ายในทุกหมู่บ้าน เป็นการสื่อสารแบบ Two-ways รองรับการทำงานที่ทันต่อข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ขณะที่เครือข่ายในพื้นที่ก็สามารถแจ้งบริการ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ ของหมู่บ้านได้          สำหรับ “เน็ตอาสาประชารัฐ” เป็นโครงการที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในพื้นที่และผู้สนใจทั่วไปให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับหมู่บ้าน เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครทำงานระดับพื้นที่หมู่บ้านเน็ตประชารัฐ ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลการใช้งานเน็ตประชารัฐ รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลจากภาครัฐสู่ชุมชนในการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ เพื่อสร้างความพร้อมให้แก่ประชาชนให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลนำไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0  ...
อ่านเพิ่มเติม