ผู้เยี่ยมชม

225644
Total Visitors
ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. กระทำพิธีประดับยศกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น
ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสันติบาล
ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานความร่วมมือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ArrowArrow
Slider

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. กระทำพิธีประดับยศกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 63 เวลา 10.39 น. พลโท วุฒิชัย นาควานิช ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับยศกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น ณ ห้องปฏิบัติงานผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. โดยมีกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศ จำนวน 1 นาย คือ สิบเอก ศุภวัฒน์ คล้ายแก้ว เป็น จ่าสิบตรี ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ...
อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. กระทำพิธีประดับยศกำลังพลที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 63 เวลา 09.09 น. พลโท วุฒิชัย นาควานิช ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับยศกำลังพลที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ณ ห้องปฏิบัติงานผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. โดยมีกำลังพลที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 1 นาย คือ สิบตรี นัทธพงศ์ บุญเลี้ยง ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน ...
อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. กระทำพิธีประดับยศกำลังพลเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 63 เวลา 10.39 น. พลโท วุฒิชัย นาควานิช ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับยศกำลังพลเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ณ ห้องปฏิบัติงานผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. โดยมีกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศ จำนวน 1 นายคือ จ่าสิบเอก บุญเลิศ ขำศรี เป็น ร้อยตรี ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 ...
อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดการประชุมกลุ่มงานข่าวด้านการก่อการร้ายและด้านอาชญากรรมข้ามชาติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ส.ค. 63 เวลา 09.30 น. ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ได้จัดการประชุมกลุ่มงานข่าวด้านการก่อการร้ายและด้านอาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อให้หน่วยชี้แจงปัญหาข้อขัดข้องในรอบปี 2563 และข้อเสนอแนะที่จะดำเนินการในปี 2564 มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 34 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. โดยมี พลโท วุฒิชัย นาควานิช ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ...
อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดการประชุมคณะทำงานด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

เมื่อวันอังคารที่ 25 ส.ค. 63 เวลา 09.30 น. ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ได้จัดการประชุมคณะทำงานด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 22 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. โดยมี พลโท วุฒิชัย นาควานิช ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม ซึ่งหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมได้มีการนำเสนอปัญหาข้อขัดข้อง ...
อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานงานและแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4

ห้วงวันที่ 24 – 28 ส.ค. 63 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานงานและแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4 ( กอ.รมน.จังหวัดสงขลา, กอ.รมน.จังหวัดพัทลุง และ กอ.รมน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ) โดยเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด และร่วมประชุมกับผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รับทราบปัญหาข้อขัดข้องด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ได้มีการออกตรวจพื้นที่ตลาดที่มีการขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริเวณ อ.เมือง และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา, บริเวณ ...
อ่านเพิ่มเติม

เน็ตอาสาประชารัฐ

          แอปพลิเคชัน “เน็ตอาสาประชารัฐ” เครื่องมือสำคัญของโครงการเน็ตอาสาประชารัฐ สำหรับใช้สื่อสารและประสานงานเครือข่ายในทุกหมู่บ้าน เป็นการสื่อสารแบบ Two-ways รองรับการทำงานที่ทันต่อข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ขณะที่เครือข่ายในพื้นที่ก็สามารถแจ้งบริการ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ ของหมู่บ้านได้          สำหรับ “เน็ตอาสาประชารัฐ” เป็นโครงการที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในพื้นที่และผู้สนใจทั่วไปให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับหมู่บ้าน เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครทำงานระดับพื้นที่หมู่บ้านเน็ตประชารัฐ ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลการใช้งานเน็ตประชารัฐ รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลจากภาครัฐสู่ชุมชนในการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ เพื่อสร้างความพร้อมให้แก่ประชาชนให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลนำไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0  ...
อ่านเพิ่มเติม